ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

open-house2015

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ตามข้อบังคับของสมาคมฯข้อ 24 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ NR Digital Knowledge Centre คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *