Welcome to our school website

 

A very warm welcome to Matthayom Watnairong School – we are delighted that you have found your way to our website.

News

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2559

open-house2015

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2559
บัดนี้การพิจารณาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

EP-SC-MA

EP-EN-MA

EP-EN-CH

EP-EN-FR

EP-EN-JA

MEP-SC-MA

MEP-EN-MA

MEP-EN-CH

MEP-EN-FR

MEP-EN-JA

IEP-SC-MA

IEP-EN-MA

IEP-EN-CH

IEP-EN-FR

IEP-EN-JA

ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัววันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องแนะแนว
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์ และเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

ตารางข้อสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.1 – ม.2

mid

ตารางข้อสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.1 – ม.2 ปีการศึกษา 2558 สำนักเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
คลิกเพื่อดู…..

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ กับ YFU

WP_20160114_12_22_57_Pro

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบในโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ กับ YFU ไปประเทศเยอรมัน
ประจำปี 2559 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกได้แก่ นายเสกมา บัวขาว ม.3/3  และนางสาวอภิสรา เกียรติศิริโรจน์ ม.4/1

กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558

mid

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
เพื่อให้การสอบดำเนินไปอย่างมีระเบียบถูกต้อง และเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
โรงเรียนจึงกำหนดตารางสอบปลายภาค ดังนี้ คลิกเพื่อดูตารางสอบ

 

 

Conference

NISC promo

School Events