Welcome to our school website

 

A very warm welcome to Matthayom Watnairong School – we are delighted that you have found your way to our website.

News

งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

S__30056460

งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (ช่วงบ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ วัฒนธรรมไทยและมีจิตสาธารณะ โดยให้นักเรียน ครู บุคคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันจัดให้มี กิจกรรมดังต่อไปนี้
1.กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
2.กิจกรรมประดิษฐ์กระทงลอย
3.การประกวดนางนพมาศ
4.กิจกรรมจิตอาสาไปช่วยทำกระทงที่วัดนายโรง
5. กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ นักเรียนทุกคนเข้าร่วมขบวนนำกระทงลอยไปที่วัดนายโรง
*****เงินบริจาคของนักเรียน โรงเรียนจะนำไปบริจาคต่อให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน*****

ผลการตัดสินการประกวดนางนพมาศและผลการตัดสินการประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย คลิก…..

รูปภาพกิจกรรม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

IMG_0164

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลิกเพื่อดูรายชื่อ
รูปภาพการรับเกียรติบัตร

“เปิดโลกนวัตกรรม นำเกมส์สู่การเรียนรู้”

20151123_075330

“The Hour of Code” คือการขับเคลื่อนโลกของการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมนักเรียนและผู้สนใจทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเป้าหมายมากกว่า 180 ประเทศ 15 ล้านคน อายุระหว่าง 4-104 ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนแบบออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย
จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จึงขอเชิญ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน สร้างการเรียนรู้ใหม่ 1 ชั่วโมง “The Hour of Code”
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 8.20-15.30 น.
ณ ห้อง NR Digital Knowledge Center เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การเรียนรู้อีกครั้ง

ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันโครงการความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 9 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หรือ email : kaews@nairongschool.com

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘

ศูนย์นครปฐม

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘
ดูระเบียบการแข่งขันได้ ที่นี่
สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือ
email: kaews@nairongschool.com

 

 

Conference

NISC promo

School Events