พร้อมจะวิ่งไปกับเราหรือยัง!! Nairong Fun Run 2019

 

-> REGESTER NOW @ bit.ly/nrfunrun2019 <-

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดโครงการเดิน-วิ่ง Nairong Fun Run 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 05.00 – 08.00 น. ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนชุมชน และเพื่อนำรายได้มาสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน

จึงขอเชิญชวนท่านสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง Nairong Fun Run 2019 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.nairong.ac.th/funrun2019/

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร(กรณีผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปสมัคร)

 

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร(กรณีนักเรียนสมัคร)

 

ผู้ประสานงานโครงการ

นายไพรินทร์ อรสุขศรี หมายเลขโทรศัพท์ 081-9221578, 083-5409144, 0899237689

นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน  086-4594593, 02-424-1826, 02-424-9707 ต่อ 2116

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *