Admission 2020

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา​ 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์​ 2563 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์หรือเดินทางไปสมัครได้ที่โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Click

Read more

ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสวัสดีปีใหม่ ชุมชนวัดนายโรงและวัดบางบำหรุ

ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าเยี่ยมวัดและชุมชนเพื่อกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์อันดี เนื่องในวาระดีถีขึ้นขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งสนทนาในแนวทางความร่วมมือเพื่อเยาวชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

Read more

น.ส.มินนา​ กระถินทอง​ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4/1 เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป รับรางวัลและเปิดตัวในฐานะทูตเป้าหมายระดับโลก

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 🥳 ได้รับการคัดเลือก จาก กิจกรรม NBI9 SEP for SDGs Youth Ambassador 2020 เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป รับรางวัลและเปิดตัวในฐานะทูตเป้าหมายระดับโลกโดยโครงการ Sustanaibility Development Goals Youth Action โครงการสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุม Global Goals Summit 2020 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 🥇รางวัลชนะเลิศ นางสาวมินนา​ กระถินทอง​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4/1 🥈รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 นายพชรพล​ เจริญ​แล้ว​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/2 นายเดชดนัย มีคุณสุต นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 4/5 🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2นางสาวพิมลมาศ​ บาลมงคล นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/1 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายสหรัถ ชวฤๅชัย นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/1 รางวัลชมเชย นางสาวสรมิดา ตาลแต่ง นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 4/6 นางสาวชนม์นิภา​ สิทธิฤทัย​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 6/3 รางวัลที่ 1-2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

Read more

นางสาวธัญชนก ทวีปัญญาภรณ์(เพิร์ล) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเพลงสากล รายการ Bridge Nine Singing Contest 2019

📣นางสาวธัญชนก ทวีปัญญาภรณ์(เพิร์ล) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเพลงสากล รุ่นอายุระหว่าง15-18 ปี และได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ พร้อมด้วยเกียรติบัตรจากทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ Bridge Nine Singing Contest 2019 จากการคัดเลือกจากผู้สมัครมากกว่า 91 คน คัดจนเหลือผู้เข้ารอบทั้งหมด 31 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6,348 บาท ณ ศูนย์รับบริจาคหน้าโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562#Saveubon

Read more