ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 00.40 น.โดยประมาณ เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ซอยจรัญสนิทวงศ์ 77 ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของเด็กชายณพวุฒิ ปันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จึงร่วมมือร่วมใจให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ประสบอัคคีภัยดังกล่าว

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ NR Digital Knowledge Centre เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ร่วมปรึกษาหารือ เลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน, ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ งาน 1 ปี 1 ครั้ง รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์ให้อุดมด้วยปัญญา และงานเปิดศูนย์การศึกษาาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำวัดนายโรง ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมที่ลิ้งค์ ==> Link

Read more

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ชมภาพกิจกรรมที่ลิ้งค์ ==> Link

Read more