การแข่งขันและการตอบคำถามประจำวัน จากกิจกรรม Math Week 2020

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะและได้รับรางวัลจากการแข่งขันและการตอบคำถามประจำวัน จากกิจกรรม Math Week 2020 ที่ผ่านมานะคะ🎉 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย

นางวันทนา ชู​ช่วย ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย​ Digital citizenship management skills (DCMSs) ณ หอประชุมคุรุสภา​ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม​ 2563 โดย นายสมโภช พ่วงเจริญ ผู้ช่วย​ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ เป็นผู้รับมอบแทน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

สำนักข่าวไทย ช่อง9 MCOT HD จัดทำสกู๊ป​ข่าวโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ หัวข้อ วิถี New Normal “พลังบวร”

สำนักข่าวไทย ช่อง9 MCOT HD จัดทำสกู๊ปข่าวสัมภาษณ์​ นางวันทนา ชู​ช่วย​ ผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ หัวข้อ วิถี New Normal “พลังบวร” เป็นการทำงานประสานกันระหว่างชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรการทางสุขอนามัยและการใช้วิถีปกติใหม่ New Normal ออกอากาศ​ทางช่อง9 MCOT HD เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม​ 2563 ชมรายละเอียด​ข่าวและวีดีโอ​ได้ที่ https://tna.mcot.net/social-519918

Read more

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน​ (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน​ (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย​ให้แก่นักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์​จากสถานี​ตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม​ 2563 ณ โรงเรียน​มัธย​มวัด​นายโรง

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

พิธีไหว้ครู ปี 2563

🙇‍♀️”ศิษย์น้อมวันทา บูชาคุณครู”🙇‍♂️ โรงเรียน​มัธ​ย​มวัด​นายโรง​จัดกิจกรรม​พิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม​ 2563 ชมภาพกิจกรรม​ได้ที่ 👉 Click 📷 งานโสตทัศนศึกษาและชุมนุมถ่ายภาพโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมประมวลภาพกิจกรรม Click

Read more