ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560 สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. วันที่สอบ 25 มิถุนายน 2560 กำหนดการสอบ – นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 8.30 น. – เริ่มทำข้อสอบพร้อมกันเวลา 9.00 น. อย่าลืม  ให้นักเรียนนำดินสอบ 2B – บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน – ปากกา มาในวันสอบด้วย คลิกเพื่อดูรายชื่อ….. เลขที่ 1-23 ห้องสอบที่ 6 สอบห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  

Read more

ทะเบียนสรุปรายช่ือผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต ” YES รุ่น 25 และทุนสมทบ รุ่น 32

ทะเบียนสรุปรายช่ือผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต ” YES รุ่น 25 และทุนสมทบ รุ่น 32 สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. วันที่สอบ 25 มิถุนายน 2560 กำหนดการสอบ – นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 8.30 น. – เริ่มทำข้อสอบพร้อมกันเวลา 9.00 น. อย่าลืม  ให้นักเรียนนำดินสอบ 2B – บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน – ปากกา มาในวันสอบด้วย คลิกเพื่อดูรายชื่อ….. ห้องสอบที่ 1 เลขที่ 1 – 30 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/1 ห้องสอบที่ 2 เลขที่ 31 – 60 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/2 ห้องสอบที่ 3 เลขที่ 61 – 90 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/3 ห้องสอบที่ 4 เลขที่ 91 – 120 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/4 ห้องสอบที่ 5 เลขที่ 121 – 151 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/5  *****นักเรียนคนใดที่ไม่มีชื่อเข้าห้องสอบในโครงการ YES  ให้นำหลักฐานการจ่ายเงิน มายืนยันที่ครูศันสนีย์*****

Read more

หนังสือคู่มือวิชาการ

คู่มือวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตนของนักเรียนตามระเบียบของ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในด้านงานวิชาการขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้บรรลุภารกิจของสถานศึกษา คลิกเพื่อดู…..

Read more

การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ Minecraft Thailand Competition

ทางคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ACER และ Neolution E-Sport เชิญชวนน้องๆมัธยมเหล่าเกมเมอร์มาประชันไอเดียความคิดสร้างสรรค์กับการแข่งขันเกม Minecraft ครั้งแรกในประเทศไทย กับทัวร์นาเมนต์ Minecraft Thailand Competition ที่งานนี้มีทุนการศึกษาเรียนระดับมหาวิทยาลัยฟรี 4 ปี!! มูลค่ากว่า 1,000,000 พร้อม ACER Gaming Notebook และ Gaming Gear และรางวัลอีกมากมาย สมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560

Read more