น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมพิธีตักบาตรและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมได้ที่ ==> Click

Read more

ลูกนายโรงพร้อมใจทำความดี ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย​ กรุงเทพ​มหานคร​ ✨😇

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พร้อมใจทำความดี ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย​ กรุงเทพ​มหานคร​ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 ✨😇 🙏อนุโมทนา สาธุ🙏

Read more

ด้วยรักและผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมงานกตเวทิตาคารวะและงานมุทิตาคารวะ ประจำปี 2563 ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง กิจกรรมวันที่ 30 กันยายน 2563 Click กิจกรรมวันที่ 3 ตุลาคม 2563 Click

Read more

มอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องสภานักเรียนที่ทำกิจกรรมและความดีและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียนในการทำความดีต่อไป เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

Read more

กิจกรรม NR FIRST DATE 2020

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม NR FIRST DATE 2020 แก่ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ชมประมวลภาพกิจกรรมที่ ==> Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อให้นักเรียนได้รับการบริการและเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

การแข่งขันและการตอบคำถามประจำวัน จากกิจกรรม Math Week 2020

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะและได้รับรางวัลจากการแข่งขันและการตอบคำถามประจำวัน จากกิจกรรม Math Week 2020 ที่ผ่านมานะคะ🎉 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย

นางวันทนา ชู​ช่วย ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย​ Digital citizenship management skills (DCMSs) ณ หอประชุมคุรุสภา​ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม​ 2563 โดย นายสมโภช พ่วงเจริญ ผู้ช่วย​ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ เป็นผู้รับมอบแทน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more