ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ขอขอบพระคุณ​ ดร.ฐาปณี พวงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ​และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ​และแสดงความยินดี✨ดร.เจนการณ์ เพียง​ปราชญ์​ ผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง✨นางสาวมณฑกาญจน์ ทองคำ รองผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง✨นายอภิชาติ ศรีวะรมย์ รองผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง✨นายอิทธิภพ ทิมวิภาค รองผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรงเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา​โรงเรียน​มัธยมวัดนายโรง​ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน​ 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรม​ได้ที่ 👉 Click

Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดย ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมได้ที่ 👉 Click

Read more

ขอแสดงความยินดี ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

💐ขอแสดงความยินดี ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และพบปะพูดคุยกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการ Skan & Go ต้านโควิด by Siriraj

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการติดตามประชาชนเพื่อการบริหารจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Skan & Go ต้านโควิด by Siriraj) เพื่อสร้างฐานข้อมูลให้ได้ทราบประวัติการเดินทางของตนเอง มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไปสถานที่ต่าง ๆ และได้รับข้อมูลคำแนะนำการปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรคได้ทันเวลาเมื่อมีความเสี่ยง==ต้านโควิด เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของคนไทย==

Read more

คณะครูโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรงเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อเรื่อง “สังคมไทยอยากได้ครูแบบไหน”

คณะครูโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ นำโดย นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อเรื่อง “สังคมไทยอยากได้ครูแบบไหน” เนื่องในงาน ๗๕ ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย โดยนายอัษดิน เจริญชาติ นายกสมาคมผู้ปกครอง​และครูโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ชมภาพกิจกรรม​ได้ที่ 👉 Click

Read more

น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมพิธีตักบาตรและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมได้ที่ ==> Click

Read more

ลูกนายโรงพร้อมใจทำความดี ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย​ กรุงเทพ​มหานคร​ ✨😇

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พร้อมใจทำความดี ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย​ กรุงเทพ​มหานคร​ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 ✨😇 🙏อนุโมทนา สาธุ🙏

Read more

ด้วยรักและผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมงานกตเวทิตาคารวะและงานมุทิตาคารวะ ประจำปี 2563 ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง กิจกรรมวันที่ 30 กันยายน 2563 Click กิจกรรมวันที่ 3 ตุลาคม 2563 Click

Read more

มอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องสภานักเรียนที่ทำกิจกรรมและความดีและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียนในการทำความดีต่อไป เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

Read more