โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ เราเป็นพี่น้องกัน กลุ่ม 3

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เราเป็นพี่น้องกัน กลุ่ม 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนภายในกลุ่ม 3 ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook: Nairong ICT

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ารับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม     ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมนำเสนอผลดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา 2561 และนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของปีการศึกษา 2562  

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 และนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของปีการศึกษา 2562 โดยนางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนัธยมวัดนายโรง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Page Facebook: Nairong ICT

Read more

พิธีปลงผมและบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชา​สามเณร​ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562​

วัดนายโรงร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 28) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 3 -​ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 กำหนดพิธีปลงผมและบรรพชาสามเณรในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณ​ลานเจ้ากรับ โรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง ชมภาพกิจกรรม​ได้ที่​ Page Facebook: Nairong ICT    

Read more

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนทั้งหมดดังลิ้งค์ด้านล่าง คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อดูสรุปจำนวนผู้สมัคร ==> Click here ==> Student Admission Database<== ขอเชิญผู้ปกครองและผู้สมัครเข้าเรียนร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจะนำข้อมูลมาปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาต่อไป ขอบคุณค่ะ คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมิน==> bit.ly/nr2019newstudentepmep

Read more