กิจกรรม NR FIRST DATE 2020

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม NR FIRST DATE 2020 แก่ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ชมประมวลภาพกิจกรรมที่ ==> Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อให้นักเรียนได้รับการบริการและเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

การแข่งขันและการตอบคำถามประจำวัน จากกิจกรรม Math Week 2020

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะและได้รับรางวัลจากการแข่งขันและการตอบคำถามประจำวัน จากกิจกรรม Math Week 2020 ที่ผ่านมานะคะ🎉 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย

นางวันทนา ชู​ช่วย ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย​ Digital citizenship management skills (DCMSs) ณ หอประชุมคุรุสภา​ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม​ 2563 โดย นายสมโภช พ่วงเจริญ ผู้ช่วย​ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ เป็นผู้รับมอบแทน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

สำนักข่าวไทย ช่อง9 MCOT HD จัดทำสกู๊ป​ข่าวโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ หัวข้อ วิถี New Normal “พลังบวร”

สำนักข่าวไทย ช่อง9 MCOT HD จัดทำสกู๊ปข่าวสัมภาษณ์​ นางวันทนา ชู​ช่วย​ ผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ หัวข้อ วิถี New Normal “พลังบวร” เป็นการทำงานประสานกันระหว่างชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรการทางสุขอนามัยและการใช้วิถีปกติใหม่ New Normal ออกอากาศ​ทางช่อง9 MCOT HD เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม​ 2563 ชมรายละเอียด​ข่าวและวีดีโอ​ได้ที่ https://tna.mcot.net/social-519918

Read more

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน​ (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน​ (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย​ให้แก่นักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์​จากสถานี​ตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม​ 2563 ณ โรงเรียน​มัธย​มวัด​นายโรง

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more