นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี และการแสดงบนเวที ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณกระรวงศึกษาธิการ

Read more

ยุวกาชาดจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมปลูกป่าเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ชุมชน และบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน

Read more

นักเรียนชุมนุมดนตรีไทยนาฏศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าบันทึกเทปวิทยุกระจายเสียง บรรเลงดนตรีไทย กล่าวบทอศิรวาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน​เฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว

นักเรียนชุมนุมดนตรีไทยนาฏศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไปบันทึกเทปวิทยุกระจายเสียง บรรเลงดนตรีไทย กล่าวบทอศิรวาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน​เฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2562 ณ วังสวนจิตรลดา โดยจะออกอากาศในวันอาทิตย์​ที่ 28 กรกฎาคม​ 2562 ที่คลื่น FM104 เริ่มออกอากาศเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 💓ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันนะคะ💓

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายวัคซีนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ประจำปี 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายวัคซีนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ประจำปี 2562 ณ วัดนายโรง และ วัดบางโฉลงใน เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Read more