พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดพิธีเทิดพระเกียรติ ทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Read more

โครงการอบรมการทำหัวโขน

สภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด จัดโครงการอบรมการทำหัวโขน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์งานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหัวโขน มีจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมและอนุรักษ์งานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ชมคลิปวีดีโอที่ NewsNBT THAILAND และ NBT World    

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนวัด ที่มากกว่า โรงเรียนวัด

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนวัดที่ไม่ธรรมดา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนวัดที่ไม่ใช่แค่โรงเรียนวัด มีความเป็นอินเตอร์ขนาดไหน ตามมาดามเฟิร์สไปเลยจ้า พุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 17.03 น…. อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/658249 ชมคลิปวีดีโอที่ YouTube

Read more

NR-SST SCIENCE AND MATHEMATICS STUDY CAMP IN SINGAPORE 2018

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมโครงการ Science Mathematics International Project เป็นกิจกรรมการเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในและนอกห้องเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียน School of Science and Technology ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click  

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา แด่วัดนายโรง และวัดบางบำหรุ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้อยู่ตลอดไปและเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแก่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  Click-หล่อเทียน, Click-แห่เทียน

Read more