งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://photos.google.com/share/AF1QipMIiE5h7eucLETE6BGqnh-ELwYg3i-ZMaViOoQmXWLrRz401Z3iHeIsq39oVQD3qQ?key=dFhPRFpVWDNlNVhrUUVXY3VadEZHVXFnemJDWjV3 หรือ Facebook: Nairong ICT  

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

🎉Congratulations🎉 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Read more

งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แจกจ่ายหน้ากาก N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน

จากสถานการณ์คุณภาพอากาศในปัจจุบัน พบว่าหลายพื้นที่ค่ามลพิษทางอากาศยังอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร จึงดำเนินการแจกจ่ายหน้ากาก N95 จำนวน 1,200 ชิ้น แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ

Read more

นิทรรศการ “เผยแพร่ผลงานการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมชมนิทรรศการ “เผยแพร่ผลงานการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ      

Read more

พิธีรำลึกพระคุณครู

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมวันครู เพื่อรำลึกพระคุณครูทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Click        

Read more