📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การ​รายงานตัว​และมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program (EP/MEP) ปีการศึกษา​ 2563 (ครั้งที่ 3)

🚩ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวในระบบออนไลน์ที่ https://bit.ly/nrreport63m4 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และมามอบตัวในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง รายชื่อ​นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563

🚩รายงานตัวในระบบออนไลน์  ภายในวันที่  12  มิถุนายน 2563  เวลา 16.00 น. – กรอกข้อมูลตาม link ดังแนบ https://bit.ly/nrnewstudent63m1

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ​เรื่อง​ การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อเนื่องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์โรงเรียนกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 3 และ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัว ตามกำหนดการ ดังนี้ รายงานตัวในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. กรอกข้อมูลตาม link ดังแนบ https://bit.ly/nrnewstudent63m4วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 มอบตัวบริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Center นักเรียนมอบตัว เวลา 09.30 – 11.00 น. **นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตาม วัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้**

Read more

แบบประเมินความพึงพอใจ “การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

Link‌ ‌&‌ ‌QR‌ ‌Code แบบประเมินความพึงพอใจ “การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ห้องเรียนปกติ  ประจำปีการศึกษา 2563”วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 https://bit.ly/nr2020iepadmissiontest

Read more

⭐ แนวปฏิบัติ​การเข้าสอบคัดเลือกนักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ​ 4 ห้องเรียน​ปกติ​ ปีการศึกษา​ 2563

😷 ขอความร่วมมือ​ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย​ตลอดเวลา และรักษา​ระยะห่าง​ Social Distancing อย่างเคร่งครัดนะคะ 🧍‍♀️↔️🧍‍♂️ 🙏ขอขอบคุณ​ทุกท่าน​ที่​ให้ความ​ร่วมมือ​🙏

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ ประกาศ​รับใบเสนอราคา งานจัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 251 เครื่อง​ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ​ พร้อมรื้อถอน ขนย้าย

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ​เรื่อง​ แนวปฏิบัติการ​เข้าสอบคัดเลือก​นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1​ และ ​4 ​ห้องเรียน​ปกติ​ ปีการศึกษา​ 2563

Read more