ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 (24 มีนาคม 2562 หยุดทำการรับสมัคร) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ NR Digital Knowledge Center โดยรับสมัครแบบระบบออนไลน์ที่ลิ้งค์ ==> Click หรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตามวันและเวลาดังกล่าว ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562

Read more

เอกสารการมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ(English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียดการมอบตัวและกรอกเอกสารมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้ที่ Link

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program) ปีการศึกษา 2562   รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) ปีการศึกษา 2562  

Read more

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (English Program, Mini English Program) ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (English Program) ปีการศึกษา 2562 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) ปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและประเมินบุคลิกภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program , Mini English Program) ปีการศึกษา 2562

       

Read more