วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นี้พบกันที่งาน NR Open House 2019 นะคะ

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนงาน NR Open House 2019 ทางออนไลน์แล้ว ท่านสามารถดูเลขที่ลงทะเบียน และเลขประจำตัวสอบของนักเรียนได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ทางอีเมลที่ท่านได้สมัครออนไลน์ 2. ในวันงานทางโรงเรียนจะติดประกาศไว้ที่บอร์ด 3. ทาง bit.ly/2Dv1FJ7 โดยพิมพ์เพียงชื่อ และนามสกุล ของนักเรียน เท่านั้น ทางโรงเรียนจะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น. และจะปิดรับลงทะเบียนเฉพาะนักเรียนในเวลา 9.30 น. เนื่องจากนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด กรุณาจำเลขที่การลงทะเบียนของท่าน และนักเรียนเพื่อความสะดวกในการรับลงทะเบียน แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นะคะ 😃 หมายเหตุ เนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงมีพื้นที่จอดรถจำนวนจำกัด ทางโรงเรียนจึงจัดเตรียมรถรับส่งจากบริเวณหน้าห้าง The Sense ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

Read more

ผลการคัดเลือกบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ หล้าหิบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

Read more

กำหนดการสมัครสอบเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง Semi – International School ปีการศึกษา 2562

  Admission for New Students 2019 กำหนดการสมัครสอบเข้าเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง Semi – International School ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ Click สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการภาคภาษาอังกฤษ 02-424-1826, 02-424-9707 ต่อ 3118, 2116  

Read more

เริ่มรับเสื้อ Nairong Fun Run 2019 พร้อมป้าย BIB ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เตรียมความพร้อมร่างกายสำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง Nairong Fun Run 2019 กันหรือยัง ขณะนี้เสื้อ Nairong Fun Run 2019 พร้อมป้าย BIB พร้อมส่งให้ท่านผู้สมัครทุกท่านแล้วค่ะ!! **แก้ไขสถานที่รับเสื้อเป็นห้อง NR Digital Knowledge​ Centre** สำหรับท่านผู้สมัครที่แจ้งความประสงค์ “รับเสื้อด้วยตนเอง” สามารถเดินทางมารับเสื้อพร้อมป้าย BIB ได้ที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ห้อง NR Digital Knowledge​ Centre ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือ รับเสื้อที่บริเวณหน้างาน (ลานพุทธมณฑล) ได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. สำหรับท่านผู้สมัครที่แจ้งความประสงค์ “รับเสื้อทางไปรษณีย์” ขณะนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงดำเนินการจัดส่งให้ท่านเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ผ่านทาง kerry ซึ่งทาง kerry จะโทรศัพท์แจ้งท่านเพื่อนัดหมายรับเสื้อ ขอความร่วมมือท่านคอยตรวจสอบสายเรียกเข้าด้วยค่ะ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัคร ขณะนี้ครูที่ปรึกษาเริ่มรับเสื้อพร้อมป้าย BIB เพื่อไปแจกนักเรียนแล้ว ขอให้ผู้ปกครองสอบถามครูที่ปรึกษาหรือบุตรหลานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครได้ที่  Click หมายเหตุ: เมื่อท่านได้รับเสื้อพร้อมป้าย BIB แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของขนาดเสื้อว่าตรงตามที่แจ้งไว้หรือไม่ หากไม่ถูกต้องสามารถติดต่อผู้ดูแลได้ทันที หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826, 02-424-9707 ต่อ 2116, 1133    

Read more