ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ บริเวณชุมชน วัดนายโรง วัดบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ ==> Click

Read more

โครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน”

📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอเชิญท่านร่วมทำความดีในโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ลานต้นโพธิ์ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร📄กำหนดการ📄 07.00 น. รับลงทะเบียน08.00 น. รวมพล ณ ลานต้นโพธิ์ วัดนายโรง08.30 น. พิธีเปิด08.45 น. ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณวัดนายโรง09.00 น. ลงมือปฏิบัติงานจิตอาสา 6 กิจกรรม11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาวัดนายโรง ******************************************************♥️มาร่วมทำความดีกับโครงการจิตอาสาด้วยกันนะคะ♥️☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสารบรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง หมายเลขโทรศัพท์ 02-4241826 ต่อ 2116

Read more

PARENT’S MEETING

กำหนดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 🕘 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา รับทราบผลการเรียน ปรึกษาและร่วมมือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน  ในการนี้โรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามกำหนดการ ดังนี้ ระดับชั้น ม. 1 , ม. 3, ม. 6 เวลา 09.00 – 12. 00 น. ระดับชั้น ม. 2 , ม. 4, ม.5 เวลา 13.00– 16.00 น. โดยผู้ปกครองสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ที่ ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 💒 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

SCHOOL HOLIDAY 22-26 JULY 2019

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 เนื่องจาก โรงเรียนจัดกิจกรรม NAIRONG INTERNATIONAL STUDENTS’ CONFERENCE 2019 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย วัคซีนใจ ในวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2562 **โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ** ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

Read more