📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ​เรื่อง​ การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อเนื่องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์โรงเรียนกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 3 และ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัว ตามกำหนดการ ดังนี้ รายงานตัวในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. กรอกข้อมูลตาม link ดังแนบ https://bit.ly/nrnewstudent63m4วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 มอบตัวบริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Center นักเรียนมอบตัว เวลา 09.30 – 11.00 น. **นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตาม วัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้**

Read more

แบบประเมินความพึงพอใจ “การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

Link‌ ‌&‌ ‌QR‌ ‌Code แบบประเมินความพึงพอใจ “การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ห้องเรียนปกติ  ประจำปีการศึกษา 2563”วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 https://bit.ly/nr2020iepadmissiontest

Read more

⭐ แนวปฏิบัติ​การเข้าสอบคัดเลือกนักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ​ 4 ห้องเรียน​ปกติ​ ปีการศึกษา​ 2563

😷 ขอความร่วมมือ​ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย​ตลอดเวลา และรักษา​ระยะห่าง​ Social Distancing อย่างเคร่งครัดนะคะ 🧍‍♀️↔️🧍‍♂️ 🙏ขอขอบคุณ​ทุกท่าน​ที่​ให้ความ​ร่วมมือ​🙏

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ ประกาศ​รับใบเสนอราคา งานจัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 251 เครื่อง​ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ​ พร้อมรื้อถอน ขนย้าย

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ​เรื่อง​ แนวปฏิบัติการ​เข้าสอบคัดเลือก​นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1​ และ ​4 ​ห้องเรียน​ปกติ​ ปีการศึกษา​ 2563

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ทำให้การรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ต้องเลื่อน จึงขอชี้แจงแนวทางการรับสมัคร ดังนี้ 1.  รับสมัครด้วยการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยการแสกน QR-Code ในรูปภาพที่แนบมาแล้วนี้ เริ่มกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น 2. เมื่อกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนผู้สมัคร ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร (รด.1)  ดาวน์โหลดแล้วให้ตั้งค่ากระดาษเป็น A4 แล้วปริ้นเอกสารนำไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  (เอกสารได้แนบมาแล้วนี้ คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลด)            2.1 ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.1)  (ปริ้น 1 แผ่น รวม หน้า-หลัง)             2.2  ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบของศูนย์ฝึกเท่านั้น นำไปให้แพทย์ตรวจร่างกายและลงความเห็นให้เรียบร้อย            2.3  สำเนาใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 (ปพ.1) หมายเหตุ: ให้นำเอกสารข้อ 2.1 – 2.3 มาส่งที่ครูสุธี สมาเมฆ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผกท.สุธี  สมาเมฆ หมายเลขโทรศัพท์ 092-272-9425

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง รายชื่อ​นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563 (เพิ่มเติม)

Read more