โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด​เอกสารได้ที่ Download

Read more

ยินดีต้อนรับ​ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​

🎉ยินดีต้อนรับ​ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์​ ผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียนโยธินบูรณะ 2(สุวรรณสุทธาราม)​ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ประจำโรงเรียน​ เมื่อวันอาทิตย์​ที่ 1 พฤศจิกายน​ 2563 ณ โรงเรียน​มัธย​มวัด​นายโรง​🎉

Read more

📣โรงเรียน​มัธ​ย​มวัด​นายโรง​ประกาศ​การเรียนการสอนชดเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารได้มีกำหนดเปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหารประจำ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การเรียนการสอน เป็นไปตามบริหารการจัดเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา ให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด จึงขอกำหนดการเรียนการสอนชดเชยดังนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนชดเชย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด​ประกาศ​ได้ที่ Download

Read more

ประกาศพ้นสภาพการเป็นบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงแจ้งประกาศพ้นสภาพการเป็นบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Click

Read more

👩‍⚕️การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563🧑‍⚕️

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 เวลา 08.10 – 15.00 น. ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการและเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพประจำปี อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยรักและห่วงใยจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง😉❤️

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องถ่ายเอกสาร

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Click

Read more

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Click

Read more