ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ  Math Science Advance Program (MSAP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561   

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ  Math Science Advance Program (MSAP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561           

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา  2561     รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา  2561      

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561       นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศ ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1.นักเรียนลงทะเบียน เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Centre 2.นักเรียนนั่งรอบริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Centre เพื่อรอรับการสัมภาษณ์ หมายเหตุ: หากมารายงานตัวหลังเวลา 12.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826 ต่อ 2120, 3118

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการ IEP ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการ IEP (Integrated English Program)ปีการศึกษา 2561 **ขอให้นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนำเอกสารสำเนาคะแนนสอบ O-NET มาส่งที่ห้องวิชาการในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ด้วยค่ะ** ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผ่านระบบออนไลน์ ดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ลิ้งค์ ==> NR Admission 2018  สถานที่รับสมัคร วันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2561 รับสมัครที่ห้องพระ-นาง วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2561 รับสมัครที่ห้อง NR Digital Knowledge Centre ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินกิจกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561 Click กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ, โครงการภาคภาษาอังกฤษ โทร. 02-424-1826 ต่อ 2120, 3118 โทรสาร 02-433-6735

Read more