พี่กฤษฏิ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2561 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นการประชุมระดับสูง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ขอแสดงความยินดี นายกฤษฎิ์ เจริญชาติ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นักเรียนชั้น 6/5 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations And Global Affairs -IRGA) มหาวิทยาลัยมหิดลภาคอินเตอร์ (Mahidol University International College – MUIC)พี่กฤษฏิ์ เป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เข้าไปร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เป็นการประชุมระดับสูง โดยมีผู้เข้าร่วมระดับรัฐมนตรี นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก โดยมาก จะศึกษาในปีที่ 4 ใกล้จบ หรือ นักศึกษาปริญญาโท พี่กฤษฏิ์ได้เข้าร่วมในการประชุม กลุ่มเสวนา และ เป็นนักศึกษาปี 1 คนเดียวที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมในเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว การประชุมมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ ซึ่งแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวได้ถูกนำเสนอจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)หรือจะสรุปความอย่างง่าย คือ สร้างระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเอง👏เก่งมากเลย👏

Read more

เชิญประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

Read more

ประกาศปิดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ให้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์” ให้แก่ครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 3 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จึงของดการจัดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว NR School closure June 7, 2019 Because the school has been assigned by Secondary Educational Service Area Office 1 (SESAO1) to conduct a workshop to teachers in the educational area therefore closed the school on that day.

Read more

ประชาสัมพันธ์​กิจกรรม“NR FIRST DATE M.1&M.4 PARENTS” ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น​มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา​ 2562 เข้าร่วมกิจกรรม “NR FIRST DATE M.1&M.4 PARENTS” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น3  โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์   

Read more