PIM Young Creative Program

กิจกรรมบริการวิชาการโครงการ PIM Young Creative Program ค่ะ ซึ่งเป็นกิจกรรมฟรี ที่จัดให้กับน้องๆที่อยู่ชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการตลาดและการบริหารธุรกิจ มาร่วมโครงการในตอน “Start Up ไอเดีย…เงินล้าน สร้างฝันธุรกิจ 4.0” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 140 แล้วค่ะ รายละเอียดและการรับสมัครตามลิ้งค์ที่แนบมานี้เลยนะคะ https://www.facebook.com/pim.ycp/posts/1848809995161440

Read more

“พระองค์คือแรงบันดาลใจ” ความทรงจำในวันสุดท้าย “ในหลวง”ของเด็กน้อย….

วันสุดท้ายของการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระบรมมหาราชวัง พื้นที่โดยรอบสนามหลวงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเรือนแสนที่ทยอยเดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมอย่างไม่ขาดสาย ความคิดถึง……. อ่านต่อได้ที่ : posttoday คลิกเพื่อดู….

Read more

การปรับปรุงระบบโทรศัพท์

แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำลังปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอกใหม่ ทำให้เลขหมายโทรศัพท์หลัก 0 2424 1826, 0 2424 9707, 0 2424 7851 ไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการติดต่อโปรดใช้ หมายเลข 0 2884 5915 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

Read more

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าการศึกษา

ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องจริยธรรม และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน ครู ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าป่า ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ตามกำหนดการ ดังนี้ กำหนดการ  วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และนักเรียน พร้อมกันที่ห้อง Nr Digital Knowledge Centre เวลา ๑๐.๑๙ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๐.๔๙ น. ถวายผ้าป่าการศึกษา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา ๑๑.๓๙ น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน

Read more