รางวัล สพม.1 SESAO1 AWARDS ประจำปี 2560

  นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้ารับรางวัล สพม.1 SESAO1 AWARDS ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีคณะครูและผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียน EP, MEP, IEP ปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนโปรแกรม EP, MEP ได้ที่ลิ้งค์ ==>  ประกาศรับสมัคร EP, MEP อ่านรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนโปรแกรม IEP ได้ที่ลิ้งค์ ==>  ประกาศรับสมัคร IEP

Read more

IT’S A THREE-PEAT

CONGRATULATIONS TO MNR STUDENTS ON WINNING HRS PRINCESS AWARDS! Royally Bestowed Grand Prix in French Exhibit Competition  2015-2017 Bestowed by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn For the Annual Competition of the Thai Association of French Teachers with participants from schools all over the country. กิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประทานรางวัล รางวัลพระราชทานยอดเยี่ยม การแข่งขันประกวดบอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส  3 ปีติดต่อกันปีการศึกษา 2558 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ “Hommage à SAR La Princesse Maha Chakri Sirindhorn pour son soutien de la diversité linguistique et culturelle”  (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม)ผู้นำเสนอผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวสุชานาถ บุญเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2559 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ              “Célébrons les 160 ans de  relations franco-thaïes” (ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 160 ปี)               ผู้นำเสนอผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวรังสิมาฐิติ ไทรชมภู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2560 : บอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ              “En avant, le français avec l’ATPF! Célébrons

Read more

งานจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องเรียนรู้ภาษาจีน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความประสงค์จะจ้างจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องเรียนรู้ภาษาจีน จำนวนเงิน 150000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีข้อมูลดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Read more