📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ในระบบออนไลน์​ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ในระบบออนไลน์​ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563ดาวน์โหลด​ประกาศที่ 👉 Click

Read more

❌แจ้งยกเลิกการแจกใบประกาศนียบัตร​ และใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒❌

ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การยกเลิกประกาศ เรื่อง การแจกใบประกาศนียบัตร​ และใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒ 🙏🙇‍♀️🙇‍♂️ขออภัยในความไม่สะดวก🙇‍♂️🙇‍♀️🙏

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การแจกใบประกาศนียบัตร​ และใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒

Read more

📣 ประชาสัมพันธ์​การตรวจคัดกรองวันรายงานตัวนักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 และ 4 โครงการ​ภาค​ภาษาอังกฤษ​ (EP/MEP)👧🧒

ดาวน์โหลด​เอกสาร​ได้ที่ https://drive.google.com/a/nairong.ac.th/file/d/1Kv–R0o5pUzfcldElLj3cuFJzEQEvXm7/view?usp=drivesdk

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ 👉 เรื่อง การแจ้งผลคะแนนสอบปลาย​ภาค​และสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น 👉 เรื่อง การแจกใบประกาศนียบัตร แลเใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3 และ 6 ปีการศึกษา​ 2562

Read more

📣ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563

Read more