พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

พิธีไหว้ครู ปี 2563

🙇‍♀️”ศิษย์น้อมวันทา บูชาคุณครู”🙇‍♂️ โรงเรียน​มัธ​ย​มวัด​นายโรง​จัดกิจกรรม​พิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม​ 2563 ชมภาพกิจกรรม​ได้ที่ 👉 Click 📷 งานโสตทัศนศึกษาและชุมนุมถ่ายภาพโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมประมวลภาพกิจกรรม Click

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

📣ประกาศ NR New Normal สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2📣

      ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความสำคัญด้านคุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียน แต่ทั้งนี้โรงเรียนยังไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ 100% เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันความปลอดภัยจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือ สำนักงานต้นสังกัดในด้านความปลอดภัย         ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนจึงจัดทำประกาศ NR New Normal สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป

Read more

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำโดย นางวันทนา​ ชู​ช่วย​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี​อันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม​ 2563 ณ วัดนายโรง วัดบางบำหรุ และวัดปฐมบุตรอิศราราม

Read more