เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่หรือ influenza เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน เชื้อต้นเหตุเป็นไวรัสที่เรียกว่า influenza virus หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดคือ influenza A และ B ส่วนไวรัส influenza อีกชนิดหนึ่งคือ influenza C นั้นเนื่องจากมีความรุนแรงน้อยและไม่มีความสำคัญในการแพร่ระบาดจึงอาจจะไม่นับอยู่ในกลุ่มของโรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นติดเชื้อในเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบนคือจมูกและคอและอาจลงไปถึงส่วนล่างอันได้แก่หลอดลมและปอดด้วย อาการของไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไร?             อาการของไข้หวัดใหญ่ได้แก่ ไข้ ปวดศรีษะ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอแห้งๆ คัดจมูกน้ำมูกไหล อาการต่างๆเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และอยู่นาน 6-10 วัน ใครบ้างที่เสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่?             ผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ผู้ที่มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคปอดเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ เบาหวาน และ ผู้สูงอายุ การรักษาไข้หวัดใหญ่ทำอย่างไร?             การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการได้แก่ยาบรรเทาปวดลดไข้ ยาแก้ไอ ถึงแม้มียาที่กดการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้โดยตรง แต่ยานี้ไม่มีใช้ทั่วไป และในกรณีส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ยาจะมีความสำคัญเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรงเช่นการติดเชื้อในผู้สูงอายุ ยาดังกล่าวนี้มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ Amantadine และ Rimantadine วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไร?             วัคซีนใช้ป้องกันการติดเชื้อ และต้องให้ซ้ำทุกปีก่อนฤดูการระบาด แนะนำให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหากติดเชื้อ ได้แก่ ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ผู้ที่มีโรคปอดเรื้อรัง เบาหวาน และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัคซีนจะสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับสายพันธุ์ของไวรัสที่ใช้ทำวัคซีนเท่านั้น ในแต่ละปีสายพันธุ์ที่ใช้ทำวัคซีนจะแตกต่างกันไปตามความคาดหมายว่าเชื้อสายพันธุ์ใดจะระบาดในปีนั้นๆ ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงอาจไม่สามารถป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นได้ ไข้หวัดใหญ่แพร่เชื้ออย่างไร?             ไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าสู่ร่างกายทางทางเดินหายใจ โดยเชื้อจะอยู่ในละอองฝอยในอากาศที่ออกมาจากการไอจามของผู้ป่วย เมื่อสูดหายใจเอาเชื้อเข้าไป เชื้อก็จะเข้าไปเพิ่มจำนวนอยู่ในเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ และทำให้เกิดอาการป่วยใน 18 ถึง 72 ชั่วโมง อ้างอิงข้อมูลจาก  https://www.thaihealth.or.th/Content/27230-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E2%80%98%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E2%80%99%20(Influenza).html ขอบคุณวีดีโอจาก กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย

Read more

ประชาสัมพันธ์ สถานที่จอดรถผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน NR OPEN HOUSE 2020 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ผู้ที่เข้าร่วมงาน NR OPEN HOUSE 2020 ในวันอาทิตย์​ที่​ 19 มกราคม​ 2563 สามารถจอดรถได้ที่ห้างสรรพสินค้า The Sense ,วัดบางบำหรุ และวัดนายโรง โดยทางโรงเรียนมัธยมวัด​นายโรง​มีบริการรถรับ-ส่งบริเวณด้านข้างห้างสรรพสินค้า The Sense

Read more

📣ประกาศ​รายชื่อผู้ปกครองและนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม NR Open House 2020 และกำหนดการ

ผู้ปกครอง​และนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน​เข้าร่วมงาน Open house​ 2020 และกำหนดการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง รายชื่อผู้ปกครอง​ Click รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษาปีที่ 1 Click รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษาปีที่ 4 Click กำหนดการ NR OPEN HOUSE 2020 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง Click

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดการดังนี้ 07.30 น. กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 11.40 น. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันฟรีและจัดกิจกรรมวันปีใหม่ในห้องเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล 12.30 น. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ (กรรมการสภานักเรียน กำกับกิจกรรม) นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ประธานอ่านสารวันเด็ก ร่วมร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี จับฉลากของขวัญให้นักเรียน การแสดงดนตรีของนักเรียน การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/6, 6/1, 6/3, 6/5 ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง คณะครู ร่วมแจกของขวัญวันเด็ก ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 16.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

Read more

ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสวัสดีปีใหม่ ชุมชนวัดนายโรงและวัดบางบำหรุ

ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าเยี่ยมวัดและชุมชนเพื่อกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์อันดี เนื่องในวาระดีถีขึ้นขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งสนทนาในแนวทางความร่วมมือเพื่อเยาวชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

Read more