โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน​ (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน​ (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย​ให้แก่นักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์​จากสถานี​ตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม​ 2563 ณ โรงเรียน​มัธย​มวัด​นายโรง

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

พิธีไหว้ครู ปี 2563

🙇‍♀️”ศิษย์น้อมวันทา บูชาคุณครู”🙇‍♂️ โรงเรียน​มัธ​ย​มวัด​นายโรง​จัดกิจกรรม​พิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม​ 2563 ชมภาพกิจกรรม​ได้ที่ 👉 Click 📷 งานโสตทัศนศึกษาและชุมนุมถ่ายภาพโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมประมวลภาพกิจกรรม Click

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค วิธีการ การจัดการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more