ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดการดังนี้ 07.30 น. กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 11.40 น. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันฟรีและจัดกิจกรรมวันปีใหม่ในห้องเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล 12.30 น. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ (กรรมการสภานักเรียน กำกับกิจกรรม) นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ประธานอ่านสารวันเด็ก ร่วมร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี จับฉลากของขวัญให้นักเรียน การแสดงดนตรีของนักเรียน การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/6, 6/1, 6/3, 6/5 ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง คณะครู ร่วมแจกของขวัญวันเด็ก ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 16.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

Read more

ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสวัสดีปีใหม่ ชุมชนวัดนายโรงและวัดบางบำหรุ

ผู้บริหารและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าเยี่ยมวัดและชุมชนเพื่อกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์อันดี เนื่องในวาระดีถีขึ้นขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งสนทนาในแนวทางความร่วมมือเพื่อเยาวชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

Read more

📣(ขยายเวลาการรับสมัคร)ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคา 2563 ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ==> Click

Read more

น.ส.มินนา​ กระถินทอง​ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4/1 เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป รับรางวัลและเปิดตัวในฐานะทูตเป้าหมายระดับโลก

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 🥳 ได้รับการคัดเลือก จาก กิจกรรม NBI9 SEP for SDGs Youth Ambassador 2020 เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป รับรางวัลและเปิดตัวในฐานะทูตเป้าหมายระดับโลกโดยโครงการ Sustanaibility Development Goals Youth Action โครงการสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุม Global Goals Summit 2020 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 🥇รางวัลชนะเลิศ นางสาวมินนา​ กระถินทอง​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4/1 🥈รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 นายพชรพล​ เจริญ​แล้ว​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/2 นายเดชดนัย มีคุณสุต นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 4/5 🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2นางสาวพิมลมาศ​ บาลมงคล นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/1 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายสหรัถ ชวฤๅชัย นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/1 รางวัลชมเชย นางสาวสรมิดา ตาลแต่ง นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 4/6 นางสาวชนม์นิภา​ สิทธิฤทัย​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 6/3 รางวัลที่ 1-2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

Read more

🎊OPEN HOUSE 2020🎊

📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดบ้านต้อนรับสำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่งได้ที่ bit.ly/nropen20 ——————————————————————– ในวันงาน เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 – 08.20 น.งานเริ่มเวลา 08.20 – 13.00 น.(Register at 07.00 – 8.20 a.m.Start from 08.20 – 13.00 p.m. ) ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (at Matthayom Watnairong School)โดย โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยกรอกข้อมูลที่เป็นจริง และสามารถติดต่อได้ หากท่านลงทะเบียนด้วยชื่อ อีเมลล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ ไม่ชัดเจน อาจทำให้ท่านพลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน (Please register for attending the open house with the real and valid information. If you register with the unclear information; name, email or telephone number, you may miss some useful information from school.)

Read more