ลูกนายโรงพร้อมใจทำความดี ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย​ กรุงเทพ​มหานคร​ ✨😇

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พร้อมใจทำความดี ร่วมงานบุญทอดกฐิน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย​ กรุงเทพ​มหานคร​ ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 ✨😇 🙏อนุโมทนา สาธุ🙏

Read more

ประกาศพ้นสภาพการเป็นบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงแจ้งประกาศพ้นสภาพการเป็นบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Click

Read more

ด้วยรักและผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมงานกตเวทิตาคารวะและงานมุทิตาคารวะ ประจำปี 2563 ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง กิจกรรมวันที่ 30 กันยายน 2563 Click กิจกรรมวันที่ 3 ตุลาคม 2563 Click

Read more

มอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องสภานักเรียนที่ทำกิจกรรมและความดีและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียนในการทำความดีต่อไป เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

Read more

👩‍⚕️การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563🧑‍⚕️

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 เวลา 08.10 – 15.00 น. ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการและเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพประจำปี อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยรักและห่วงใยจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง😉❤️

Read more

กิจกรรม NR FIRST DATE 2020

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม NR FIRST DATE 2020 แก่ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ชมประมวลภาพกิจกรรมที่ ==> Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อให้นักเรียนได้รับการบริการและเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องถ่ายเอกสาร

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Click

Read more