โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Read more

ยินดีต้อนรับครูชาวญี่ปุ่น Mr.Takanobu Kai

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ยินดีต้อนรับ Mr.Takanobu Kai ครูจากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Nihongo Partners รุ่นที่ 7  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น, สพฐ.,  สถานทูตประจำประเทศไทย และ Japan Foundation Bangkok ที่ส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นมาประจำโรงเรียนในประเทศทั่วเอเชีย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และเชื่อมสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมพิธีเจริญพระ​พุทธมนต์​​ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมพิธีเจริญพระ​พุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม​ 2562 ณ วัดนายโรง ขอบคุณ​รูปภาพ​จาก Facebook​: วัดนายโรง

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม การอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง Unplugged Coding Ideas

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม การอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่อง Unplugged Coding Id โดยคณะวิทยากรจาก Google Thailand ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ ==> Click

Read more