โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6,348 บาท ณ ศูนย์รับบริจาคหน้าโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562#Saveubon

Read more

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล​พลาซา​ ปิ่นเกล้า มอบน้ำดื่มและน้ำ EM เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน”​

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล​พลาซา​ ปิ่นเกล้า​ มอบน้ำดื่มจำนวน​ 1,000​ ขวด​ น้ำ ​EM จำนวน​ 500​ ขวด​ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน”​ วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 19​ กันยายน พ.ศ.​ 2562​ โดยมีตัวแทนจากวัดนายโรง​ สำนักงานเขตบางกอกน้อย​ สถานีตำรวจบางยี่ขัน และโรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง ร่วม​รับมอบของในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Read more

โครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน”

📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอเชิญท่านร่วมทำความดีในโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ลานต้นโพธิ์ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร📄กำหนดการ📄 07.00 น. รับลงทะเบียน08.00 น. รวมพล ณ ลานต้นโพธิ์ วัดนายโรง08.30 น. พิธีเปิด08.45 น. ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณวัดนายโรง09.00 น. ลงมือปฏิบัติงานจิตอาสา 6 กิจกรรม11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาวัดนายโรง ******************************************************♥️มาร่วมทำความดีกับโครงการจิตอาสาด้วยกันนะคะ♥️☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสารบรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง หมายเลขโทรศัพท์ 02-4241826 ต่อ 2116

Read more

ประชุมการจัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมกับวัดนายโรง, วัดบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย, บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด, ห้างเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า, สถานีสูบน้ำ และสำนักงานสิ่งแวดล้อม เขตบางกอกน้อย ประชุมการจัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Read more

เด็กหญิงเอสิกา มงคลประเสริฐ (แพรวา) ลูกนายโรง เก่งระดับนานาชาติ

เด็กหญิงเอสิกา มงคลประเสริฐ (แพรวา) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ Thai Youth Orchestra : TYO ได้เข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน International Alicante Festival of Youth Orchestra 2019 ครั้งที่ 7 ณ ราชอาณาจักรสเปน เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

Read more