สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนทั้งหมดดังลิ้งค์ด้านล่าง คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อดูสรุปจำนวนผู้สมัคร ==> Click here ==> Student Admission Database<== ขอเชิญผู้ปกครองและผู้สมัครเข้าเรียนร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562” ” เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจะนำข้อมูลมาปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาต่อไป ขอบคุณค่ะ คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมิน==> Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ เราเป็นพี่น้องกัน กลุ่ม 3

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เราเป็นพี่น้องกัน กลุ่ม 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนภายในกลุ่ม 3 ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook: Nairong ICT

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ารับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม     ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 (24 มีนาคม 2562 หยุดทำการรับสมัคร) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ NR Digital Knowledge Center โดยรับสมัครแบบระบบออนไลน์ที่ลิ้งค์ ==> Click หรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตามวันและเวลาดังกล่าว ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562

Read more