ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน”ยุวทูต” ทุน “นักเรียนดีเด่น” รุ่นที่ 26 และทุนสมทบ รุ่นที่ 33(YES)และการสอบนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นโครงการ UCE ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จะมีการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561  จำนวน 2 โครงการดังนี้ 1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (รอบเดินทาง ตุลาคม 2561 ) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเป็นสนามสอบ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. 2. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนYES & AYC โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเป็นสนามสอบ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน”ยุวทูต” ทุน “นักเรียนดีเด่น” รุ่นที่ 26 และทุนสมทบ รุ่นที่ 33(YES&AYC) ได้ที่นี่ ==> Click สิ่งที่ใช้ในการสอบ / หลักฐานในการสอบ 1. ปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ 2. บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประชาชน หมายเหตุ; * ผู้เข้าสอบทุกท่านจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเดินทางถึงศูนย์สอบอย่างช้าไม่เกิน 8.30 น. * ** ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบตามสนามสอบที่จัดให้เท่านั้น ** *** มีข้อสงสัยหรือไม่พบรายชื่อ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ info@yesthailand.org หรือทาง LINE ID: @yesthailand โดยระบุชื่อ นามสกุลให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร *** ****เวลาสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม****

Read more

ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกไปแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศแคนาดา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานอาภา วีชะรังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2560 ได้รับคัดเลือกจากสถานทูตแคนาดาให้ไปแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศแคนาดา รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

Read more

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 00.40 น.โดยประมาณ เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ซอยจรัญสนิทวงศ์ 77 ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของเด็กชายณพวุฒิ ปันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จึงร่วมมือร่วมใจให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ประสบอัคคีภัยดังกล่าว

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ NR Digital Knowledge Centre เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ร่วมปรึกษาหารือ เลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน, ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Read more