โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมปลูกต้นประจำรัชกาลที่ 10

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์: ต้นรวงผึ้ง ชื่อไทย: รวงผึ้ง ชื่อท้องถิ่น: น้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ), สายน้ำผึ้งและดอกน้ำผึ้ง (ภาคเหนือ) ชื่อสามัญ: Yellow star ชื่อวงศ์ : MALVACEA ชื่อวิทยาศาสตร์: Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib) Roekm. ขอบคุณรูปภาพต้นรวงผึ้งจาก http://blog.elehotelproducts.co.th

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเซ็น MOU กับโรงเรียน Informatics Education Foundation ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยนางวันทนา ชูช่วย ได้เซ็น MOU กับโรงเรียน Informatics Education Foundation ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ของประเทศอินโดนีเซียได้ตีพิมพ์เผยแพร่การเซ็น MOU นี้ด้วย

Read more

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดพิธีเทิดพระเกียรติ ทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Read more

4th NAIRONG INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE 2018

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมสัมนานานาชาติ ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ในวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม Registration ==> Click Location ==> Click Competition ==> Click Program ==> Click Appendix ==> NISC Teachers’ Sessions  

Read more

โครงการอบรมการทำหัวโขน

สภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด จัดโครงการอบรมการทำหัวโขน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์งานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหัวโขน มีจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมและอนุรักษ์งานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ชมคลิปวีดีโอที่ NewsNBT THAILAND และ NBT World    

Read more