📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ในระบบออนไลน์​ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ในระบบออนไลน์​ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563ดาวน์โหลด​ประกาศที่ 👉 Click

Read more

❌แจ้งยกเลิกการแจกใบประกาศนียบัตร​ และใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒❌

ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การยกเลิกประกาศ เรื่อง การแจกใบประกาศนียบัตร​ และใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒ 🙏🙇‍♀️🙇‍♂️ขออภัยในความไม่สะดวก🙇‍♂️🙇‍♀️🙏

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การแจกใบประกาศนียบัตร​ และใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒

Read more

📣ประชาสัมพันธ์ การเรียกลำดับสำรองในห้องเรียนพิเศษ​ English Program /Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563

การเรียกลำดับสำรองในห้องเรียนพิเศษ​ English Program /Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563 ⭐️ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 1 ห้องเรียน ​English Program เรียกลำดับสำรองที่​ 1-4 ห้องเรียนMini English Program เรียกลำดับสำรอง​ 1-12 ⭐️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ ห้องเรียน​ English Program เรียกลำดับสำรอง​ 1-7 ห้องเรียนMini English Program เรียกลำดับสำรอง​ 1-20 ข้อมูลจาก ฝ่ายวิชาการ ณ​ วันที่​ 23​ มีนาคม​ 2563

Read more