ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

  ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยเริ่มพิธีบวงสรวงตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ลานบริเวณหน้าท่านเจ้ากรับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

การประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์ ==> ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน

Read more

Math Science Advance Program(MSAP)

พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กันรึยัง… โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมกับโครงการการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโครงสร้างการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโครงการ English Program โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นเต็มศักยภาพของนักเรียน สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-424-1826 ต่อ 2120, 1105, 2102 หรือ E-mail: kodchakorns@nairongschool.com  

Read more

รางวัล สพม.1 SESAO1 AWARDS ประจำปี 2560

  นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้ารับรางวัล สพม.1 SESAO1 AWARDS ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีคณะครูและผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี

Read more