ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ  Math Science Advance Program (MSAP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561   

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ  Math Science Advance Program (MSAP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561           

Read more

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น ประเทศจีน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561                                                

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา  2561     รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา  2561      

Read more

ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ให้ความรู้แก่เณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นางสาวพรรณธร โภคสุวรรณ, นางสาวชนิตา ทองวิไล และนายจักรภพ เมืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ให้ความรู้แก่เณรที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดนายโรง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ชมคลิปวีดีโอ ==> https://www.facebook.com/551484531905455/videos/552440421809866/ Cr.ขอบคุณภาพและวีดีโอจาก Facebook โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดนายโรง

Read more