SGGS Students’ Conference2016

94E4C99A25C00DF65B3B9F4C74183D13_16060105

ด้วยวันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมสัมมนานักเรียน ภายใต้ชื่องาน ” 7 th SGGS Students’ Conference2016 ภายใต้หัวข้อ Right Brain Left Brain : Whole Brain”
ได้รับรางวัลที่ 2 เป็นโล่และเกียรติบัตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *