ทีมละครสั้นฝรั่งเศส

เหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *