NR Open House 2018

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเปิดบ้านต้อนรับทุกคนแล้ว
ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
ลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่งได้ที่ คลิกเพื่อลงทะเบียน
งาน NR Open House 2018
เริ่มลงทะเบียนภายในงาน 8.30 น.
เริ่มงาน 9.00 – 12.30 น.

**สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทัน สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเลยค่ะ**
แล้วพบกันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *