ตรวจสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

_MG_0267

งานอนามัยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้ติดต่อให้โรงพยาบาลเจ้าพระยา เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre จึงขอแจ้งตารางเวลาตรวจสุขภาพ คลิกเพื่อดูตารางการตรวจสุขภาพ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *