งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานโครงการภาคภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826, 02-424-7851, 02-424-9707 ต่อ 3118

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *