ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

🎉Congratulations🎉

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *