วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นี้พบกันที่งาน NR Open House 2019 นะคะ

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนงาน NR Open House 2019 ทางออนไลน์แล้ว ท่านสามารถดูเลขที่ลงทะเบียน และเลขประจำตัวสอบของนักเรียนได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางอีเมลที่ท่านได้สมัครออนไลน์
2. ในวันงานทางโรงเรียนจะติดประกาศไว้ที่บอร์ด
3. ทาง bit.ly/2Dv1FJ7 โดยพิมพ์เพียงชื่อ และนามสกุล ของนักเรียน เท่านั้น

ทางโรงเรียนจะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น. และจะปิดรับลงทะเบียนเฉพาะนักเรียนในเวลา 9.30 น. เนื่องจากนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด

กรุณาจำเลขที่การลงทะเบียนของท่าน และนักเรียนเพื่อความสะดวกในการรับลงทะเบียน

แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นะคะ 😃

หมายเหตุ เนื่องจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงมีพื้นที่จอดรถจำนวนจำกัด ทางโรงเรียนจึงจัดเตรียมรถรับส่งจากบริเวณหน้าห้าง The Sense ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

One thought on “วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นี้พบกันที่งาน NR Open House 2019 นะคะ

  1. ขอบคุณที่ให้รายละเอียดของโรงเรียนค่อนข้างครบตามที่อยากจะทราบครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *