นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน​ นำคณะครูโรงเรียน​มัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมอบรมเรื่อง Mindfulness in leadership and positive School Climate and Growth Mindset

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน​ นำคณะครูโรงเรียน​มัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมอบรมเรื่อง Mindfulness in leadership and positive School Climate and Growth Mindset เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ​ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารยุคใหม่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ The American School of Bangkok โดย Dr. Brain K. Perkins จาก Columbia University เป็นวิทยากรครั้งนี้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่สามารถทำคะแนน O-NET ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า​กว่า​ระดับเขต และระดับประเทศในทุกรายวิชา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา​ 2561

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่สามารถทำคะแนน O-NET ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศในทุกรายวิชา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุด 91 คะแนน ได้แก่ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รอดดารา ม.3/4 เด็กหญิงมัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ ม.3/2 วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุด 92 คะแนน ได้แก่ เด็กหญิงชญาภรณ์ รักษี ม.3/2 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ได้แก่ เด็กชายอนุสัญญา​ แก้วสุวสิงห์​ ม.3/1 วิชาวิทยาศาสตร์​ ได้คะแนนสูงสุด 76 คะแนน ได้แก่ เด็กหญิงมัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ ม.3/2 เด็กหญิงชญาภรณ์ รักษี ม.3/2 😊crรูปภาพสวยๆจากครูเค้ก😊

Read more

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนทั้งหมดดังลิ้งค์ด้านล่าง คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อดูสรุปจำนวนผู้สมัคร ==> Click here ==> Student Admission Database<== ขอเชิญผู้ปกครองและผู้สมัครเข้าเรียนร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562” ” เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจะนำข้อมูลมาปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาต่อไป ขอบคุณค่ะ คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมิน==> Click

Read more