โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Click

Read more

เด็กหญิงเอสิกา มงคลประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/2 (แพรวา) ได้เป็นสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เด็กหญิงเอสิกา  มงคลประเสริฐ (แพรวา) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/2 ได้เป็นสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Thai Youth Orchestra under the Patronage of H.R.H. Princess Galyani Vadhanna:TYO) ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้ไปคว้ารางวัลแชมป์โลกเวทีเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 11 หรือ 11th Summacum laude International Youth Music Festival Vienna 2017 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จาก 7 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน และในปี 2562 นี้ วง TYO ได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศสเปน ให้เข้าร่วมแสดงดนตรีอีกครั้ง ในงานเทศกาลดนตรีสากลของเยาวชนออเคสตราปีที่ 6 หรือ International Alicante of Youth Orchertra : FIJO ที่ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 10  สิงหาคม 2562 ในจำนวนการแสดง 6 รอบ ร่วมกับวงดนตรีซิมโฟนี ออเคสตรา  อีก 4 ประเทศ ได้แก่ สเปน เจ้าภาพ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย  และสวิตเซอร์แลนด์  การเป็นวงสายเลือดภาคพื้นตะวันออกชาติเดียว โดย TYO ต้องประชันกับอีก 4 ประเทศ เชื้อสายตะวันตกที่เป็นต้นตำรับดนตรีคลาสสิก นับเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญในวงการดนตรีคลาสสิกไทย และเยาวชนไทยที่ได้ไปแสดงพลังดนตรีในเวทีระดับสากล. นอกจากนี้ ในวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน  2562  แพรวา    ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงดนตรี ในงาน World Youth Orch. & Gumma Int. Chorus Tokai Takanawadai Wind

Read more

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

เชิญประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

Read more