พี่กฤษฏิ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2561 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นการประชุมระดับสูง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ขอแสดงความยินดี นายกฤษฎิ์ เจริญชาติ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นักเรียนชั้น 6/5 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations And Global Affairs -IRGA) มหาวิทยาลัยมหิดลภาคอินเตอร์ (Mahidol University International College – MUIC)พี่กฤษฏิ์ เป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เข้าไปร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เป็นการประชุมระดับสูง โดยมีผู้เข้าร่วมระดับรัฐมนตรี นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก โดยมาก จะศึกษาในปีที่ 4 ใกล้จบ หรือ นักศึกษาปริญญาโท พี่กฤษฏิ์ได้เข้าร่วมในการประชุม กลุ่มเสวนา และ เป็นนักศึกษาปี 1 คนเดียวที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมในเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว การประชุมมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ ซึ่งแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวได้ถูกนำเสนอจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)หรือจะสรุปความอย่างง่าย คือ สร้างระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเอง👏เก่งมากเลย👏

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562” และต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562” และต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง SC1-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ข้อมูลจาก https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-29.php

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ให้แก่ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Read more

โรงเรียนมัธยม​วัดนายโรง จัดกิจกรรม​การประชุมผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการ​สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

โรงเรียนมัธยม​วัดนายโรง จัดกิจกรรม​การประชุมผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการ​สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook​ live ในวันอาทิตย์​ที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน​มัธยมวัดนายโรง Page Facebook​: NR English Program Page https://www.facebook.com/EnglishProgramMatthayomwatnairongSchool/videos/340434546621722/?sfnsn=mo

Read more