ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ขอขอบพระคุณ​ ดร.ฐาปณี พวงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ​และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดงานเลี้ยงต้อนรับ​และแสดงความยินดี✨ดร.เจนการณ์ เพียง​ปราชญ์​ ผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง✨นางสาวมณฑกาญจน์ ทองคำ รองผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง✨นายอภิชาติ ศรีวะรมย์ รองผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง✨นายอิทธิภพ ทิมวิภาค รองผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรงเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา​โรงเรียน​มัธยมวัดนายโรง​ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน​ 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรม​ได้ที่ 👉 Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด​เอกสารได้ที่ Download

Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดย ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมได้ที่ 👉 Click

Read more

ขอแสดงความยินดี ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

💐ขอแสดงความยินดี ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และพบปะพูดคุยกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการ Skan & Go ต้านโควิด by Siriraj

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการติดตามประชาชนเพื่อการบริหารจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Skan & Go ต้านโควิด by Siriraj) เพื่อสร้างฐานข้อมูลให้ได้ทราบประวัติการเดินทางของตนเอง มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไปสถานที่ต่าง ๆ และได้รับข้อมูลคำแนะนำการปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรคได้ทันเวลาเมื่อมีความเสี่ยง==ต้านโควิด เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของคนไทย==

Read more

คณะครูโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรงเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อเรื่อง “สังคมไทยอยากได้ครูแบบไหน”

คณะครูโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ นำโดย นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อเรื่อง “สังคมไทยอยากได้ครูแบบไหน” เนื่องในงาน ๗๕ ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย โดยนายอัษดิน เจริญชาติ นายกสมาคมผู้ปกครอง​และครูโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ชมภาพกิจกรรม​ได้ที่ 👉 Click

Read more

ยินดีต้อนรับ​ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​

🎉ยินดีต้อนรับ​ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์​ ผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียนโยธินบูรณะ 2(สุวรรณสุทธาราม)​ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ประจำโรงเรียน​ เมื่อวันอาทิตย์​ที่ 1 พฤศจิกายน​ 2563 ณ โรงเรียน​มัธย​มวัด​นายโรง​🎉

Read more

📣โรงเรียน​มัธ​ย​มวัด​นายโรง​ประกาศ​การเรียนการสอนชดเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารได้มีกำหนดเปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหารประจำ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การเรียนการสอน เป็นไปตามบริหารการจัดเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา ให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด จึงขอกำหนดการเรียนการสอนชดเชยดังนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนชดเชย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด​ประกาศ​ได้ที่ Download

Read more

น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมพิธีตักบาตรและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมได้ที่ ==> Click

Read more