มอบรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ ระดับมัธยมศึกษา

นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นประธานมอบรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ ระดับมัธยมศึกษา จากงานกิจกรรมประจำปี 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 โดยมอบ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read more

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read more

สำนักพิมพ์อัมรินทร์เข้ามาจัดกิจกรรมรักการอ่านให้น้องๆ ม.1

สำนักพิมพ์อัมรินทร์เข้ามาจัดกิจกรรมรักการอ่านให้น้องๆ ม.1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read more

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read more