👩‍⚕️การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563🧑‍⚕️

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 เวลา 08.10 – 15.00 น. ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการและเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพประจำปี อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยรักและห่วงใยจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง😉❤️

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องถ่ายเอกสาร

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Click

Read more

การแข่งขันและการตอบคำถามประจำวัน จากกิจกรรม Math Week 2020

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะและได้รับรางวัลจากการแข่งขันและการตอบคำถามประจำวัน จากกิจกรรม Math Week 2020 ที่ผ่านมานะคะ🎉 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Click

Read more

รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย

นางวันทนา ชู​ช่วย ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุน​ครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วม​กิจกรรม​การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย​ Digital citizenship management skills (DCMSs) ณ หอประชุมคุรุสภา​ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม​ 2563 โดย นายสมโภช พ่วงเจริญ ผู้ช่วย​ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ เป็นผู้รับมอบแทน

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

สำนักข่าวไทย ช่อง9 MCOT HD จัดทำสกู๊ป​ข่าวโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ หัวข้อ วิถี New Normal “พลังบวร”

สำนักข่าวไทย ช่อง9 MCOT HD จัดทำสกู๊ปข่าวสัมภาษณ์​ นางวันทนา ชู​ช่วย​ ผู้อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ หัวข้อ วิถี New Normal “พลังบวร” เป็นการทำงานประสานกันระหว่างชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรการทางสุขอนามัยและการใช้วิถีปกติใหม่ New Normal ออกอากาศ​ทางช่อง9 MCOT HD เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม​ 2563 ชมรายละเอียด​ข่าวและวีดีโอ​ได้ที่ https://tna.mcot.net/social-519918

Read more