งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานโครงการภาคภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826, 02-424-7851, 02-424-9707 ต่อ 3118

Read more

ขอแสดงความยินดีแด่ นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์

ขอแสดงความยินดีแด่ นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

Read more

กิจกรรมเดิน-วิ่ง “Nairong Fun Run 2019”

🔊ประกาศ ประกาศ🔊 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง “Nairong Fun Run 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู บุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และชุมชน และนำรายได้มาสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 04.30 – 08.00 น. ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 500 บาท ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล 👕🏅 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Nairong Fun Run 2019” 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ใบสมัครด้านล่างนี้ 👇🏻   ☎ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-424-1826 ต่อ 2116, 2147 ครูผู้ประสานงาน นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) เพื่อพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบนานาชาติให้มีคุณภาพพร้อมทั้งได้เรียนรู้รอบด้าน และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบ Liberal Education

Read more

4th NAIRONG INTERNATIONAL STUDENTS’ CONFERENCE 2018 (NISC)

           Are you ready? โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมสัมนานักเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Nairong International Students’ conference 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ในวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ETV Thailand ร่วมทำข่าวกิจกรรมดังกล่าว ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Fan page facebook: Nairong International Students’ Conference : NISC

Read more