📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง รายชื่อ​นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563 (เพิ่มเติม)

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง ประกาศ​รายชื่อ​ผู้มีสิทธิ์​สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1​ และ​ 4 ห้องเรียน​ปกติ (IEP) ปีการศึกษา ​2563

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ประกาศ​​รายชื่อ​นักเรียนที่มีสิทธิ์​สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1​ และ​ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา ​2563

Read more

📣ประกาศตารางจำหน่ายแบบเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ​ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม​ 2563

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ประกาศตารางจำหน่ายแบบเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ​ บริเวณห้องโภชนาการ ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม​ 2563 โดยขอความร่วมมือ​ผู้ปกครอง​เดินทางไปตามวันและเวลาที่กำหนดตามตารางที่แนบ ☑️มาตรการ​ความปลอดภัย​☑️ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง เตรียมถุงผ้า และเตรียมค่าใช้จ่ายให้พอดีหรือใส่ซองมาชำระ (ราคาหนังสือของแต่ละห้องเรียนได้ระบุบนตารางที่แนบมาแล้ว)​ โรงเรียน​มีระบบการคัดกรอง เรื่องการวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในการรอ หมายเหตุ: นักเรียนที่สั่งซื้อเครื่องแบบไว้หรือสั่งปักไว้กับทางโรงเรียน​สามารถรับได้ในวันและเวลาเดียวกันตามตารางแต่ละห้องเรียนที่ห้องโภชนาการ โดยนำหลักฐานการรับมาด้วย

Read more

📜สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ(IEP) ปีการศึกษา​ 2563

📜สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ โครงการ​ Integrated English Program(IEP) ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ปีการศึกษา​ 2563 ตั้งแต่​วันที่​ 3-12​ พฤษภาคม ​2563

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ในระบบออนไลน์​ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​พิเศษ EP/MEP ปีการศึกษา​ 2563

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ในระบบออนไลน์​ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563 🚩รายงานตัวในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ดังนี้ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   https://bit.ly/nrreport63m1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   https://bit.ly/nrreport63m4

Read more

เรียนเชิญทุกท่านทำแบบประเมินความ​พึงพอใจ

เรียนเชิญทุกท่านทำแบบประเมินความ​พึงพอใจ​ “การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ โครงการ​ Integrated English Program ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ​ 4 ปีการศึกษา​ 2563” เพื่อโรงเรียน​จะได้นำข้อมูล​/ข้อเสนอแนะ​ไปปรับปรุง​ แก้ไข​ และพัฒนาต่อไป🙏ขอขอบคุณ​ทุกท่าน​ที่ให้ความร่วมมือ🙏คลิก​ลิ้งค์​เพื่อทำแบบประเมิน​ความ​พึงพอใจ​👇​https://docs.google.com/document/d/1mNEWHAxQ5g3ovRM7Y91VodgngFvc8bfEWCWYVDbnaN8/edit?usp=sharing​

Read more