การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

  งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Read more

กิจกรรมนายโรงวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม “นายโรงวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรม ==> Click

Read more

การตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.10-15.30 น. ณ NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more