26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก

 “แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์   
           มันแสนสุดลึกล้ำเหนือกำหนด
           ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด   
           ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
           มนุษย์นี้มีที่รักอยู่สองสถาน   
           บิดามารดารักมักเป็นผล
           ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน   
           เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
           แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ   
           ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
           รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา   
           รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”
 พระอภัยมณี : กลอนสุนทรภู่ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *