🥳NR Orientation 2022🥳

🥳NR Orientation 2022🥳

📍เตรียมตัวพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (NR Orientation 2022) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

🧩นักเรียนจะได้พบกับกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย อาทิ กิจกรรมสันทนาการโดยครูและรุ่นพี่, ทำความรู้จักกับครูที่ปรึกษา, การขอเอกสารทางวิชาการ, ระเบียบวินัยโรงเรียน, รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร, แนะแนวการศึกษาต่อโดยรุ่นพี่ สำหรับน้อง ๆ ม.1 ครูที่ปรึกษาพานักเรียนแนะนำห้องปฏิบัติการต่างๆ (School tour) อีกด้วย

โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้
วันที่ 28 เมษายน 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 29 เมษายน 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

😷🧴🩺ขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโน่า Covide-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. แสดงผลตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเข้าสถานศึกษา
  2. คัดกรอง วัดไข้ วัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้าสถานศึกษา
  3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างทางสังคม
  4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนรอภายนอกสถานศึกษา

🧍‍♀️🧍 การแต่งกายนักเรียน สวมชุดพละโรงเรียน (นักเรียน ม.1 หากนักเรียนยังไม่มีสามารถสวมชุดพละโรงเรียนเดิมได้)

👉Are you ready?
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 สามารถกรอกแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้ที่ลิงก์ Click

หมายเหตุ:

  1. การกรอกแบบสำรวจให้นักเรียนล็อคอินด้วยอีเมล account@nairong.ac.th เท่านั้น (งานวิชาการดำเนินการส่งอีเมลให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว)
  2. รายละเอียดกำหนดการอยู่ในแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. แบบสำรวจนี้กรอกได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งแบบสำรวจ
  4. โรงเรียนมีอาหารว่างและอาหารกลางวันให้นักเรียน

แล้วพบกันนะคะ😉

หากมีข้อสอบถาม ติดต่อได้ที่ gasa2020@nairong.ac.th
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและภาคีเครือข่าย
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *