🚩แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4(สอบแข่งขัน​เพื่อรับทุนการศึกษา)​ ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program : IEP) ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *