📣 ประชาสัมพันธ์​การตรวจคัดกรองวันรายงานตัวนักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 และ 4 โครงการ​ภาค​ภาษาอังกฤษ​ (EP/MEP)👧🧒

📣 ประชาสัมพันธ์​การตรวจคัดกรองวันรายงานตัวนักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 และ 4 โครงการ​ภาค​ภาษาอังกฤษ​ (EP/MEP)👧🧒

ดาวน์โหลด​เอกสาร​ได้ที่ https://drive.google.com/a/nairong.ac.th/file/d/1Kv–R0o5pUzfcldElLj3cuFJzEQEvXm7/view?usp=drivesdk

Sakunsermkraisri Sirirattana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *