📣เอกสารการมอบตัวนักเรียนและใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563

🚩ดาวน์โหลด​เอกสารการมอบตัวนักเรียนได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1y7t2GjeQHZkXdpq26UWVdVpSAPr1eaMV/view?usp=drivesdk
🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนได้ที่​
https://drive.google.com/file/d/1pt6W0q0pF-GjtD68Nbox9b0o2KM4vmsn/view?usp=drivesdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *