📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ในระบบออนไลน์​ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​พิเศษ EP/MEP ปีการศึกษา​ 2563

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ในระบบออนไลน์​ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563

🚩รายงานตัวในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ดังนี้
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   https://bit.ly/nrreport63m1
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   https://bit.ly/nrreport63m4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *