📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การ​รายงานตัว​และมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563 (ครั้งที่ 1)

🚩ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrreport63m4 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และมามอบตัวในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2

📣เอกสารการมอบตัวนักเรียนและใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563

🚩ดาวน์โหลด​เอกสารการมอบตัวนักเรียนได้ที่
https://drive.google.com/…/1y7t2GjeQHZkXdpq26UWVdVpSA…/view…

🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ได้ที่​ https://drive.google.com/…/1hqSpZInZewUeIHU8oEKL6W–x…/view…

🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ได้ที่​
https://drive.google.com/…/1pt6W0q0pF-GjtD68Nbox9b0o2…/view…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *