📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การ​รายงานตัว​และมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program (EP/MEP) ปีการศึกษา​ 2563 (ครั้งที่ 3)

🚩ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวในระบบออนไลน์ที่ https://bit.ly/nrreport63m4 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และมามอบตัวในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *