📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ​เรื่อง​ แนวปฏิบัติการ​เข้าสอบคัดเลือก​นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1​ และ ​4 ​ห้องเรียน​ปกติ​ ปีการศึกษา​ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *