📣ประกาศ​รายชื่อผู้ปกครองและนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม NR Open House 2020 และกำหนดการ

ผู้ปกครอง​และนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน​เข้าร่วมงาน Open house​ 2020 และกำหนดการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

รายชื่อผู้ปกครอง​ Click

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษาปีที่ 1 Click

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษาปีที่ 4 Click

กำหนดการ NR OPEN HOUSE 2020 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *