📣ประกาศโรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง เรื่อง การจัดกิจกรรม​การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์​ และการจัดการเรียนการสอนชดเชย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ​2564

📣ประกาศโรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง เรื่อง การจัดกิจกรรม​การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์​ และการจัดการเรียนการสอนชดเชย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ​2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *