📣ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

📣ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน

ดาวน์โหลดประกาศ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *