📜สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ(IEP) ปีการศึกษา​ 2563

📜สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ โครงการ​ Integrated English Program(IEP) ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ปีการศึกษา​ 2563 ตั้งแต่​วันที่​ 3-12​ พฤษภาคม ​2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *