📜กำหนดการและลำดับการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ประจำปี 2562

📣ประกาศกำหนดการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ​ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประเภทการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) และลำดับการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประจำปีการศึกษา​ 2562 ระดับเขตพื้นที่​การศึกษา​ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต 1

⬇️ลำดับการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น⬇️

⬇️ลำดับการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย⬇️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *