🎊 ขอแสดงความยินดี​กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา​ 2564 🎊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *