🎊ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *