⭐ แนวปฏิบัติ​การเข้าสอบคัดเลือกนักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ​ 4 ห้องเรียน​ปกติ​ ปีการศึกษา​ 2563

😷 ขอความร่วมมือ​ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย​ตลอดเวลา และรักษา​ระยะห่าง​ Social Distancing อย่างเคร่งครัดนะคะ 🧍‍♀️↔️🧍‍♂️

🙏ขอขอบคุณ​ทุกท่าน​ที่​ให้ความ​ร่วมมือ​🙏

เตรียมบัตรประจำตัว เครื่องเขียนให้พร้อม และปฏิบัติตาม​กฎระเบียบ​อย่าง​เคร่งครัด​
ทางเข้าจุดคัดกรองประตู 1
ทางเข้าจุดคัดกรองประตู 2
ผู้ปกครอง​สามารถรอนักเรียน​ภายในโรงเรียนตามบริเวณที่โรงเรียน​กำหนด และรักษา​ระยะห่าง Social Distancing อย่าง​เคร่งครัด​
โรงเรียน​มีการทำความสะอาด​ภายในบริเวณโรงเรียน​เพื่อสุขอนามัย​ที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *