​ประกาศ​รับสมัคร​บุคคล​เพื่อ​คัดเลือก​เป็น​ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ประกาศ​รับสมัคร​บุคคล​เพื่อ​คัดเลือก​เป็น​ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *