ไข้หวัดสายพันธุ์ B

image

ด้วยขณะนี้มีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธ์ุ B ทางโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจึงออกมาตรการป้องกันไข้หวัดดังนี้
1. เมื่อนักเรียนคนใดเป็นหวัด หรือมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ จาม มีไข้ ให้มารับหน้ากากอนามัยที่ห้องพยาบาลทันที
2. ทางโรงเรียนได้จัดสบู่ล้างมือในห้องน้ำทุกห้อง เจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคให้กับทุกห้องเรียน
3. รณรงค์ การทานร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากป้องกัน แก่นักเรียน ผ่านเสียงตามสายในงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และช่วงเวลาเข้าแถวตอนเช้า
4. ทำความสะอาดห้องเรียนทุกห้อง

ขอให้คุณครูช่วยเตือนนักเรียนให้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันไข้หวัดด้วยค่ะ  คุณหมอที่โรงพยาบาลบอกผ่านผู้ปกครองมาให้แจ้งแก่นักเรียนทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *