โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรงได้รับการพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เพื่อลดการแพร่ระบาด​ของเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ได้รับความอนุเคราะห์​จาก ส.ก.นภาพล จีระกุล เขตบางกอกน้อย​ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เพื่อลดการแพร่ระบาด​ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
🙏ขอขอบพระคุณ​เป็น​อย่างสูง​🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *