โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ขอแสดงความยินดีกับครูทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 💐🎊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *