โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากสำนักงานเขตพื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​กรุงเทพมหานคร เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *