โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน​ (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​เข้าร่วมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน​ (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย​ให้แก่นักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์​จากสถานี​ตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม​ 2563 ณ โรงเรียน​มัธย​มวัด​นายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *