โรงเรียน​มัธยมวัดนายโรงยืนหนึ่งด้านการนำเทคโนโลยี​มาใช้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา​👍

นายพรหมพัฒณ ธรรมะรัตน์จินดา (ครูกอล์ฟ) ครูวิทยากรพิเศษโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง หนึ่งในบุคลากร​ผู้นำเทคโนโลยี​มาใช้ในระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ปัญหา​สถานการณ์​น้ำท่วมเมื่อปี 2554 เป็นต้นมา และถึงแม้ปัจจุบัน​จะต้องรับมือกับสถานการณ์ไวรัส​โควิด-19 ก็ไม่ใช่อุปสรรค​ โรงเรียนมัธยม​วัด​นายโรง​ พร้อมเดินหน้าด้านเทคโนโลยี​เพื่อพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน​ต่อไป👍

นายพรหมพัฒณ ธรรมะรัตน์จินดา (ครูกอล์ฟ)
ครูวิทยากรพิเศษโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
https://youtu.be/E9u8tfFsQzk
นางสาวศิริรัตนา สกุล​เสริม​ไกรศรี​ (ครูนา) ครูโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ นำเทคโนโลยี​มาใช้ในการเรียน​การสอนปรับพื้นฐานออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการ​เรียนรู้​ท่ามกลาง​สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *