โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ตัวจริงเรื่องเทคโนโลยีและ AI

💻 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ตัวจริงเรื่องเทคโนโลยีและ AI 💻

ข้อเสนอแนวคิดนวัตกรรม เรื่อง “NR Conversation Bot (Voice AI for the school’s information)” ของทีมมัธยมวัดนายโรง ผ่านการพิจารณาโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)ให้เข้าร่วมกิจกรรม Coding Bootcamp ประจำภูมิภาคกลาง ตะวันตก และกรุงเทพมหานคร รอบจังหวัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ณ เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

🎉🎉🎉 ร่วมส่งแรงใจเชียร์ลูกนายโรงคนเก่งของเราในรอบต่อไปกันด้วยนะครับนักเรียนเจ้าของแนวคิดนวัตกรรม

🏆 1. นางสาววริศา แซ่ลิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

🏆 2. นางสาวจันทร์ศราริน ประมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

🏆 3. นายณัฏฐชัย นันทโชคเกียรติ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ครูที่ปรึกษา🎖️ นายปัทพงษ์ ธรรมสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *