โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จำนวน 20 คน จากโรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา จุงหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จำนวน 20 คน จากโรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา จุงหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *