โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. กท 1 เข้าศึกษาดูงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *