โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 135 คน เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน คือ “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) ในการเปิดมุมมองของนักเรียนเพื่อศึกษา ค้นคว้า และสร้างผลงานของตนเองต่อไป

สามารถชมภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนได้ที่: https://photos.app.goo.gl/4qnnkv85iqXX9eoN7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *