โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอแสดงความยินดีกับว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *