โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงยินดีต้อนรับ ผอ.กิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *